ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 8.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

Radon mittaustulosten tulkinta

Tolkning av mätningsresultat och åtgärder

radonvarde

Bostadens byggnadstillstånd 31.10.1992 eller äldre.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 480 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 400 Bq/m3.

Bostadens byggnadstillstånd 1.11.1992 eller nyare.

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 200 Bq/m3.

Bostadens byggnadstillstånd 1.4.2004 eller nyare.

Enligt den Finska lagstiftningen om byggande bör bostäderna byggas så, att inneluftens radonhalts årliga medeltal inte överskrider värdet (200 Bq/m³).

Då värdet eller värden av den 2 månader långa integrerande radonmätningen under tidsperioden 1.11- 30.4. är över 240 Bq/m3 årligt medeltal, anses värdet överskrida 200 Bq/m3.
Om maximivärden överskrids anses det som ett byggnadsfel som bör repareras.

Tolkning och åtgärder av bostädernas, skolornas, daghemmens och de offentliga förvaltningars utrymmens resultat

I daghem, skolor och offentliga förvaltningars utrymmen är det årliga medeltalets maximi värde alltid 400 Bq/m³, oberoende av varsel- och arbetstider.

Då radonmätning på arbetsplats överskrider 400 Bq/m³ är det anmälningsplikt att meddela resultatet till Finska Strålsäkerhetscentralen.

  

Arbetstiden bestäms enligt den person, som jobbar mest i frågavarande utrymme.

400 Bq/m³ mest, stadigvarande jobb. 

400-500 Bq/m³, työpaikan radonpitoisuus säännöllisessä työssä 2kk integroivalla mittauksella. Työnantajan on tällöin suoritettava vuosikeskiarvon tarkistusmittaus toisena vuodenaikana, jotta vuosikeskiarvo varmennetaan jäävän alle 400 Bq/m³

Työaika tilassa enintään 600 tuntia (enintään 1000 Bq/m³)

  

501-2000 Bq/m³, arbetsplatsens radonhalt på stadigvarande jobb med 2 månaders integrerande mätning. Arbetsgivaren bör kunna visa, att det årliga medeltalet stannar under 400 Bq/m3, eller bör han vidta åtgärder för att sänka ner risk för radon. Granskningsmätning utförs efter åtgärderna, så att det årliga medeltalet kan stabiliseras under 400 Bq/m3. 

Arbetstid i utrymmet mest 600 timmar (1000 Bq/m³)

Arbetstid i utrymmet mest 300 timmar (2000 Bq/m³)

2000 Bq/m³ och över, arbetsplatsens radonhalt på stadigvarande jobb med 2 månaders integrerande mätning. Arbetsgivaren bör vidta åtgärder för att sänka ner risk för radon. Granskningsmätning utförs efter åtgärderna, så att det årliga medeltalet kan stabiliseras under 400 Bq/m3.

Arbetstid i utrymmet mest 100 timmar (6000 Bq/m³)

hazard

Då 2 månaders integrerande radonmätning på arbetsplats överskrider 400 Bq/m³ är det anmälningsplikt att meddela resultatet till Finska Strålsäkerhetscentralen.

 Selvitys työpaikan radonaltistuksesta anmälningsblankett (pdf formulär som ifylls)

Verksamhets distrikt

radon renovering

Fråga mer

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Powered by BreezingForms
Go to top