ylabanneri promo
 kundbetjaning

icon puhelin

Vi betjänar vardagar 8.00-16.00

+358 10 323 1000

icon sposti

Kontakta per epost:

forsaljning@suomenradonhallinta.fi

icon yhteys

Be oss ta kontakt eller skicka offertförfrågan:

Kontaktuppgifter och kontakt form

radon_rakentaminen

Nybygge bör utföras på ett sådant sätt att man uppnår lägsta möjliga radonhalt. Byggarbetsplatsens påverkan på en möjlig radon exponering spelar en viktig roll. En radonsäker grund är alltid klokare än en enda rapport som är gjord på tomten. Byggnaden kan byggas på ett säkert sätt, även i ett högradon område, så länge som planeringen och förverkligandet är rätt utförda. Strukturplaneraren bör alltid uppvisa strukturella lösningar för att bekämpa radon.

Byggnadens grundläggning kan ha en inverkan på radonhalten. Den vanligaste grundsättningen i Finland är platta på mark. En sådanhär grud kräver alltid särskilda åtgärder för att förhindra radon exponering. Man kan t.ex. göra grunden tät på rätt sätt och kapa av radon samt under plattan läggs perforerade rör. Rören kopplas samman upp genom huset eller utanför grunden för att eventuellt senare anslutas till en fläkt. 

En krypgrund som grundläggning är vanligtvis en radon säker lösning, men inte det ända rätta sättet. Ett lager av luftpasserande jord- och dräneringsfyllning ovanpå ogenomtränglig mark ökar luftdrag från marken och därmed risk för radon. Den jord som används producerar själv radon i den porösa luften. De tjocka grusfyllningarna som görs under husgrunden kan därmed öka radonhaltigheten över maximivärden även på ett radonsäkert område.

Gränsvärdet som social- och hälsovårdsministeriet har ställt för nya byggprojekt är 200 Bq/m3 och värdet bör vara lägre vid nybyggandet.
Nationellt överskrider det maximala värdet av radon 200 Bq/m3 i inomhusluft på många områden i fastigheter i södra Finland. Om radonhalten överstiger det årliga genomsnittet är 200 Bq/m3 i nybyggnader bör åtgärder för att sänka radonhalten vidtas.
Det är oftast billigare och enklare att genomföra åtgärder för att förhindra radon i nybyggnader än i renoveringar.
En vägledning för radonsäker grundläggning är publicerad  2003, RT-RT referenskort 81-10.791 Radonkontroll.
Finlands byggbestämmelsesamling, del B3, Grundläggning tar ställning till radonsäkert byggnadssätt.

Verksamhets distrikt

radon renovering

Fråga mer

Kontakt formulär

Vänligen fyll i formuläret. Vi kontaktar dig snart.

Powered by BreezingForms
Go to top