Radonpalvelut 1

ylabanneri promo
   

icon puhelin

Asiakaspalvelu, Soita 010 323 1000    

Palvelemme sinua arkisin 8.00-16.00

icon sposti

Ota yhteyttä sähköpostitse:

asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi 

icon yhteys

Yhteystiedot ja yhteydenotto:

Yhteydenottolomake

Radon mittaustulosten tulkinta

Kuvassa on esitetty radonmittauksessa käytettävän alfajälkifilmin moninkertainen suurennos.

Analysoimme radonmittaukset robottilaboratoriossa, jolloin inhimilliset virheet voidaan poistaa. Täysin automatisoitu, akkredoitu ja STUK hyväksytty robottiprosessi varmistaa tulosten oikeellisuuden. Käyttämämme laboratoriopalvelut ovat on alan viimeisintä tekniikka, maailman suurimmalta radonpalveluiden tuottajalta.

 

Mallikuva sähköisestä arkistointipalvelustamme. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

landauer1

Asiakkaillamme on käytössä kohdekohtaiset tunnukset ja salasanat sähköiseen arkistoon kymmeneksi vuodeksi. Radonmittaustulokset valmistuvat tyypillisesti noin kahdessatoista (12) vuorokaudessa.

 

Radonpitosuuden enimmäisarvot sisäilmaluokituksissa:

Radonpitoisuus sisäilmastoluokka S1 (yksilöllinen sisäilmasto enintään 100 Bq/m3)

Radonpitoisuus sisäilmastoluokka S2 (hyvä sisäilmasto enintään 100 Bq/m3)

Radonpitoisuus sisäilmastoluokka S3 (tyydyttävä sisäilmasto enintään 200 Bq/m3)

 

Vain erittäin laadukkaalla rakennus- ja suunnittelutyöllä alitetaan sisäilman radonpitoisuus vaatimukset S1 ja S2 luokkissa. Valitettavan usein uudiskohteissakin radonpitoisuus ylitää kaikki sallitut enimmäisarvot. Radonmittaus tulisi suorittaa rakennuksessa heti valmistumisen heti seuravana talvena, jolloin rakentaja on mahdollista asettaa mahdollisisita radonkorjaustöistä kustannusvastuuseen.

 

Radonpitoisuuden raja-arvot (asunnot)

Asunnon rakennuslupa 31.10.1992 tai -> vanhempi.

Aikavälillä 1.11- 30.4. suoritetun 2kk integroivan radonmittauksen mittausarvon tai arvojen olessa yli 480 Bq/m3 vuosikeskiarvon katsotaan ylittävän 400 Bq/m3.

Asunnon rakennuslupa 1.11.1992 tai -> uudempi

Aikavälillä 1.11- 30.4. suoritetun 2kk integroivan radonmittauksen mittausarvon tai arvojen olessa yli 240 Bq/m3 vuosikeskiarvon katsotaan ylittävän 200 Bq/m3

Asunnot joiden rakennuslupa 1.4.2004 tai -> uudempi

Aikavälillä 1.11- 30.4. suoritetun 2kk integroivan radonmittauksen mittausarvon tai arvojen olessa yli 240 Bq/m3 vuosikeskiarvon katsotaan ylittävän 200 Bq/m3

Suomen rakentamismääräysten mukaan asunnot (1.4.2004) jälkeen on rakennettava, että sisäilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo (200 Bq/m³) ei ylity. Radonpitoisuuden enimmäisarvon ylitystä pidetään rakennusvirheenä ja sitä koskee korjausvelvoite.

radonarvot

 

Radonmittaukset työpaikalla

Työpaikkat, päiväkodit, nuorisotilat, koulut, seurakunnat, asemarakennukset, vankilat, varuskunnat,  julkiset tilat, sairaalat, vanhainkodit, perhepäivähoitajat ja kaikkien vapaassa käytössä oleva tilat.

Työpaikoilla työaika määritellään työtilassa aina eniten työskentelevän henkilön perusteella. Alla ilmoitettuja poikkeusrajoja on mahdollista soveltaa vain työpaikoilla Säteilyturvakeskuksen päätöksellä.

 

400 Bq/m³ ja alle. Radonpitoisuudet alittavat tomenpidetasot. lmoituksiin tai toimiin ei tarvitse ryhtyä. Virallinen mittausdokumentaatio tulee arkistoida. Mittaukset ovat voimassa 10 vuotta.

 

400-500 Bq/m³ Työpaikan radonpitoisuus säännöllisessä työssä 2kk integroivalla mittauksella.

Työnantajan on suoritettava vuosikeskiarvon tarkistusmittaus toisena vuodenaikana, jotta vuosikeskiarvo varmennetaan jäävän alle 400 Bq/m³

Suoritettava ilmoitukset LSV.01 Säteilyturvakeskukselle.

 

enintään 1000 Bq/m³ Sallittu enimmäistyöika työaika tilassa enintään 600 tuntia/henkilö/vuosi

Suoritettava ilmoitukset LSV.01 Säteilyturvakeskukselle.

 

yli 1000Bq/m³ ja enintään 2000 Bq/m³ Sallittu enimmäistyöika työaika tilassa enintään 300 tuntia/henkilö/vuosi 

Suoritettava ilmoitukset LSV.01 Säteilyturvakeskukselle.

 

yli 2000 Bq/m³  ja enintään 6000 Bq/m³ Sallittu enimmäistyöika työaika tilassa enintään 300 tuntia/henkilö/vuosi

yli 3000 Bq/m³ työpaikalle järjestettettävä työtekijöiden säteilyseuranta

 

yli 6000 Bq/m³Sallittu enimmäistyöika työaika tilassa enintään 100 tuntia/henkilö/vuosi

   

Lataa lomake LSV.01 selvitys työpaikan radonaltistuksesta (pdf)

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että poikkeavat säteilyaltistukset ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan, ja että tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Radonturvallinen työympäristö on aina osa työturvallisuutta.

 

Porakaivoveden radon

Mikäli porakaivovedessä on yli 1000Bq/l on sitä pyrittävä laskemaan. Vaihtoehtoina on mahdollista käyttää ilmastinta tai aktiivihiilisuodatinta. (Suoritamme porakaivovesien näyttöön ottoja)

 

Annosrajojen tulkintaa.

Ekvivalenttiannoksella tarkoitetaan säteilystä kudokseen tai elimeen massayksikköä kohti keskimäärin siirtyneen energian ja säteilyn painotuskertoimen tuloa.Efektiivisella annoksella tarkoitetaan säteilylle alttiiksi joutuneiden kudosten ja elinten ekvivalenttiannosten painotettua summaa.

Ekvivalenttiannoksen ja efektiivisen annoksen yksikkö on sievert (Sv).

Keskimääräinen Suomalaisen säteilyannos n.3,6mSv

Asunnossa 800 Bq/m³ radonpitoisuus kerryttää vuosiannoksena n.14 mSv.

Esim ydinvoimala työntekijän henkilökohtainen säteilyannos ei saa ylittää viiden (5) vuoden aikana 100 millisievertiä (mSv).

Suojelu raskauden ja imetyksen aikana (23.12.1998/1143) 5§ 

ASUNNON RADONPITOISUUS

(Bq/m3)

 

VASTAAVA SÄTEILYANNOS (mSv)

100

2,8

200

5,2

400

10,0

800

19,6

1500

36,4

2000

48,4

3000

72,4

4000

96,4

 Taulukko: Bq/m3 on ekvivalenttiannoksena vuodessa (mSV)

 

esim. Asunnon sisäilman radonpitoisuus 200 Bq/m3 oleskeluaijaksi arvioidaan 60% vuodesta

+ Työpaikan radonpitoisuus 400 Bq/m3, oleskeluaijaksi arvioidaan 20% vuodesta

+ Ulkoilman 8 Bq/m3 oleskeluajaksi arvioidaan 20% vuodesta.

Säteilyannos :((200*0,6)+(400*0,2)+(8*0,2))*0,08*0,5= 8mSv

 

Soita meille p.010-3231000

 

          

logo landauernordic

Palvelemme valtakunnallisesti

 

avainlippu tunnus

Lahetä tiedustelu

Täytä lomake, olemme yhteydessä pikimmiten.

Powered by BreezingForms
Ylös